Uddannelser

For at kunne fungere i beredskabet, skal man have en grund- og funktionsuddannelse brand, som kan afvikles ved Beredskabsstyrelsen.

Ved ankomst til tjenestestedet modtager man uddannelsen kaldet grund fly, som varer 8 uger.

Da brandmændene også er nødbehandlere, skal man gennemgå en uddannelse som sådan, dette kursus bliver afsluttet med en prøve, som SKAL bestås for at kunne indgå i tjenesten.

Efter en årrække får egnede redningsassistenter et indsatskursus. Dette kursus svarer i det militære system til den civile holdleder brand.

———————————————————————————-

Skal man fungere som indsatsleder er det en betingelse, at man gennemfører uddannelsen til sergent i flyvevåbnet inden starten på selve uddannelsen til indsatsleder.

Indsatsleder uddannelsen foregår ved Beredskabsstyrelsens skoler, og indeholder en holdlederuddannelse brand, efterfulgt af indsatslederuddannelsens første og anden del.

Afslutningsvis skal man på et indsatsleder FLY kursus inden man kan fungere som indsatsleder i flyvevåbnets Brand og redningstjeneste.

Efterfølgende er der en obligatorisk videreuddannelse for mellemledere i flyvevåbnet.

Uddannelsen som redningsassistent / indsatsleder er kompetencegivende til civile beredskaber.

    Vedligeholdende uddannelse

Her vises lidt af det, der foregår de dage, hvor der er vedligeholdende uddannelse.

Klik for større billede

Da der er flere forskellige indsatsopgaver forbundet med tjenesten, afspejles dette i sammensætningen af disse dage.